pjg
23 دی 1401 - 12:42

خلیفه کل ارامنه آذربایجان اهانت به مرجعیت را محکوم کرد

تبریز-اسقف اعظم گریگور چیفتچیان خلیفه کل ارامنه آذربایجان و شورای خلیفه‌گیری کل ارامنه آذربایجان در پی اقدام توهین آمیز نشریه فرانسوی به مرجعیت جهان اسلام؛ بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانیه آمده است: این حرکت و اقدام ناشایست و غیرحرفه ای نشریه فوق نه تنها سبب جریحه دار شدن قلب ملت ایران شده، بلکه موجبات دل رنجی کلیه پیروان راستین ادیان الهی را فراهم آورده است.

این بیانیه می‌افزاید: در شرایطی که جهان امروز ما نیازمند همزیستی متقابل و صلح می‌باشد، این حرکات سبب کاشته شدن بذر نفاق در جوامع بشری و ملت‌ها و فاصله افتادن بین آنها خواهد شد.

اسقف اعظم گریگور چیفتچیان اظهار امیدواری کرده است صاحبان جراید در جهان در راستای همبستگی بین ادیان و ملت‌ها قلم زده و از تکرار این خطاها پرهیز کنند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 974149